Ustawa o ochronie danych osobowych 2018

Z dniem 24 maja 2018 została opublikowana Ustawa o ochronie danych osobowych. Weszła w życie 25 maja, a więc razem z RODO.

Co w ustawie?

Ustawa precyzuje między innymi, kto ma obowiązek wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Określa też nowy organ nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ważne informacje dotyczą nowelizacji Kodeksu Pracy. Wprowadzone zostały częściowe regulacje dotyczące monitoringu i tu można odczuć zaskoczenie. O ile wcześniej organ odpowiedzialny za reformę wskazywał na szeroką ochronę pracownika, o tyle w Ustawie znalazł się zapis mówiący o dopuszczalnej kontroli produkcji (jakości pracy).

Niemalże rzutem na taśmę uregulowano również kwestie monitoringu przestrzeni publicznych, niestety tylko w zakresie działań prowadzonych przez gminy.

Zapraszamy do lektury Ustawy.