Jak mierzyć bezpieczeństwo?

Jednym z istotniejszych problemów w systemach zarządzania jakością w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną jest kwestia właściwego określenia mierników. Jest to podstawa oceny w modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act), która powinna stanowić podstawy do ciągłego doskonalenia wymaganego wieloma normami ISO i standardami międzynarodowymi.

Jednak w wielu przypadkach mierniki zmierzają do 100% realizacji zaplanowanych działań. Np. ilość wykonanych rejestracji osób „obcych” czy ilość wykonanych czynności sprawdzających (list kontrolnych) w ramach konkretnego patrolu czy obchodu.

Co to oznacza?

Założenie takie oznacza, że dopuszczany jest stan, w którym nie wszystkie zadania są realizowane zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, czy to planem/instrukcją ochrony czy procedurą patrolowania, czy jakimikolwiek innymi, w których taki miernik został określony. Wysokie oceny (sic!) otrzymują te firmy, czy dostawcy usług, którzy wykonali minimum 90% zadań.

O czym mówi miernik?

  • 90% (i więcej) zadań zleconych w umowie jest realizowanych
  • 90% poziomu bezpieczeństwa opisanego w dokumentacji systemowej jest osiąganych i za to jest płacone

O czym mówi miernik?

  • 10% luk w systemie jest akceptowalnych
  • 10% płatności nieuzasadnionych, za które płaci, ale godzi się, żeby nie były realizowane
  • Klient godzi się na prawdopodobieństwo odmowy wypłaty ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia, jeśli ubezpieczyciel pozyska informację o tak skonstruowanych miernikach.

Jak widać na przykładzie, konstrukcja mierników dla jakości w bezpieczeństwie nie jest zadaniem prostym. Zbyt często schodzi do poziomu pozornie policzalnych działań i aktywności, bez głębszej refleksji jakie to rodzi skutki dla całego systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie audytu bezpieczeństwa: audyt@ibii.eu